PRESENTACIÓ

 

David  Fernández Santander


Pedagog, mestre d’educació Primària i mestre especialista en llengua estrangera.

Investigador i formador de formadors en matèries TAC.


Actualment:

 1. *Mestre especialista en anglès a L’escola BISBAT d’ÈGARA de Terrassa. Coordinador de Cicle Superior.

 2. *Fomador de formadors en Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement.

 3. *Cursant el Postgrau en direcció i innovació pedagògica de centre educatius.

Formació i experiència laboral. 

David_files/2011febrercurriculum.doc

2001
*Diplomat en Magisteri d’Educació Primària a la Universitat Ramon Llull. 

2004
*Llicenciat en Pedagogia a la Universitat Ramon Llull.

2010
*Professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya impartint l’assignatura de Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement  als alumnes de primer de grau d’educació primària. 


*Certificat d’Aptitud en llengua anglesa , EOI. 
*Títol acreditatiu DEI, Declaració Eclesiàstica d’Idioneïtat
*Certificat acreditatiu de nivell C de Català.
*Titol de monitor i director de lleure infantil i jovenil.

*Formació permanent: 

  TIC, LLENGUA i ACCIÓ TUTORIAL
  _Web 2.0 tools for english language teaching.
    S.G. de Formació i Desenvolupament del Personal Docent / 2009-2010. / 30h. / Assistent. 
  _Blocs i WebQuest. 
  _L'aula digital i les seves aplicacions 2.0. 
    Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC)/ 2014. / 30h. / Assistent. 
  _Aprofundiment en recursos TIC i TAC (curs ITE, Ministeri d’Educació i Ciència)
  _Quaderns Virtuals; aprenentatge i avaluació en xarxa. 
     S.G. de Formació i Desenvolupament del Personal Docent. / 2010-2011 / 60h / Assistent.
  _El programari d’autor Jclic i aplicació didàctica. 
  _ PDI i desenvolupament curricular. 
  _Treballar el curriculum amb PDI.
     Servei Educatiu Vallès Occidental III / 2009 / 20h. / Assistent.
  _Seminari de Coordinacói TIC a les aules. 
     Servei Educatiu Vallès Occidental III / 2011-2012 / 15h. / Assistent.

  
  ENGLISH LANGUAGE 
  _English Language Resources for primary education.   
  _CLIL (AICLE) - Content and Language Integrated Learning, projects for english language teaching.
  _Recursos didàctics per a treballar l'anglès a cicle superior de primària.
     Fundació Blanquerna / 2006 / 15h. / Assistent.
  _ English language courses. International summer school. (Manchester.)
     The University of Manchester. / 2007 / 63h. / Assistent.
  _Practical and Creative Methodology for Overseas English Language Teachers. (Oxford-UK)
   Teacher refresher Primary course. 
     Lake School of English. / 2011 / 50h / Assistent.


  EDUCACIÓ ESPECIAL, INTEGRACIÓ i AVALUACIÓ i altres...

  _L’avaluació com a instrument per la milora de la qualitat docent.
  _Avaluóaci per competències. Criteris. 
     Servei Educatiu Vallès Occidental III / 2011 / 10h / Assistent.
  _Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb trastorns d'atenció i/o hiperactivitat. 
   Servei d'Atenció a la Diversitat i la Inclusió / 2014-2015 / 30h-Assistent. 
  _Assessorament en diadctica de les matemàtiques. 
     Servei Educatiu Vallès Occidental III / 2010 / 20h. 7 Assistent.
_
Projectes d’innovació:
  _Pla Experimental de Llengües Estrangeres (2010-2013).
     Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme / Escola Ca n’Alzamora Rubí / Participant.
  _Projecte d'autonomia de centres: plans estratègics i gestió del canvi per a la millora (2009-2010).
     Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat / Escola Ca n’Alzamora Rubí/ Participant.


  FORMADOR IMPARTIDA.
  _Formació inicial en PDI. Escola el Pinar.(2009). 
   Grup SmartSchool. 2009 / 15h. Formador.
  _Fromació en TAC per a mestres i professors de l’Escola el Pinar de Sant Cugat del Vallès.
   Grup SmartSchool. 2013 / 30h. Formador.
  _Fromació TAC a l’escola Secundaria Jaume Viladoms de Sabadell. 
   Fundació Trams. 2012 / 15h. Formador.
  _Formació per professors de secundaria d’escoles Cristianes de Catalunya. 
   Escoles Cristianes de Catalunya 2013 / 30h. Formador.
  _Professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya impartint l’assignatura de 
   Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement  als dos grups d’alumnes de primer de grau
   d’educació primària.
  _Fomació: Noves tecnologies aplicades a l’aula. Servei Educatiu Vallès Occidental III i CRP Rubi a
    través del Moviment de mestres de Rubí. 2012 / 30h. Formador.HISTORIAL I RECURREGUT PROFESSIONAL: 
2016-2017: Escola Bisbat d’Ègara (Terrassa)
Mestre especialista en llengua estrangera. Dedicat al Cicle Superior d’Eóducació Primària. Coordinador de cicle superior. 

2015-2016: Escola Bisbat d’Ègara (Terrassa)
Mestre especialista en llengua estrangera. Dedicat al Cicle Superior d’Eóducació Primària. 

2014-2015: Escola Ponent (Terrassa)
Mestre tutor de 3r de Primaria i especialista d’anglès a 3r nivell d’educació primària. Potenciem l’aprenentatge competencial dels alumnes. Treballem les emocions, sentiments i els valors, i les dinàmìques de classe per afavorir les bones relacions entre companys. 
Per altra banda l’escola s’inicia en els projecte d’AICLE i comencem a realitzar algunes sessions dels projectes de classe en anglès.

2013-2014: Escola Ca n’Alzamora (Rubí)
Mestre tutor de 2n de Primaria i especialista d’anglès a 2n nivell d’educació primària. Desenvolupament del pla experimental de llengües estrangeres. Aprofundiment i millora de les sessions CLIL del centre. 

2012-2013: Escola Ca n’Alzamora (Rubí)
Mestre tutor de 3r de Primaria i especialista d’anglès a 5è nivell d’educació primària. Desenvolupament del pla experimental de llengües estrangeres.

2011-2012: Escola Ca n’Alzamora (Rubí)
Mestre tutor de 2n i especialista d’anglès a 4t nivell d’educació primària. L’objectiu d’aquest curs serà desenvolupar en mesura del possible les ventatges del bloc d’aula. També aprofundir en la pràctica i l’aplicació directa de les TAC a l’aula escolar. Seguim treballant i millorant elprojecte CLIL (AICLE) del centre. Desenvolupament del pla experimental de llengües estrangeres.

2010-2011: Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona)
Professor associat impartint l’assignatura de Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement  als dos grups d’alumnes de primer de grau d’educació primària.En aquest bloc es pot veure part del treball que vaig realitzar: TICs4TEACHERS

2010-2011: Escola Ca n’Alzamora (Rubí)
Mestre tutor de 3r i especialista d’anglès a 3r nivell d’educació primària. Aquest curs també realtzaré el projecte CLIL (AICLE) de l’escola a 3r. Es tracta de desenvolupar part d’una àrea en llengua estrangera, com a vehicle de transmissió dels continguts de l’àrea. En aquest cas l’escola va triar en el seu moment l’àrea de coneixement del medi, i fem llavors una hora de SCIENCE a la setmana a cada curs. 
Durant el curs escola estic portant a terme un projecte d’investigació sobre els blocs i les xarxes socials i el seu ús didàctic. A la classe tenim un bloc que gestionem internament amb els alumnes, i intentem obrir un nou canal de comunicació´entre escola i famílies. Al final de curs valoraré la seva aplicació i millorarem el projecte. El bloc d’aula és: http://blocs.xtec.cat/escolacanalzamorapromocio2014/

2009-2010: Escola Ca n’Alzamora (Rubí)
Mestre tutor de 2n i especialista d’anglès a 2n nivell d’educació primària. Aquest centre disposa de un pla d’autonomia de centre basat en l’impuls de les TAC i l’aprenentatbe de l’anglès com a tercera llengua. Les pissarres digitals interactives (PDI) són presents a totes les aules i els professors i els alumnes les utilitzen diàriament. En aquesta escola els professors fem servir molts recursos web 2.0 i intentem crear xarxa per tal de que els pares també hi participin. També es fan sessions de mitja hora diària d’anglès a tots els cursos i moltes són amb grups reduits per facilitar l’aprenentatge i l’expressió oral. 

2008 - 2009: CEIP Font de l’Orpina (Vacarisses) 
En aquesta escola vaig desenvolupar un trebal específic per a estructurar els continguts, les hablitats i les competències que els alumnes haurien d’assolir al finalitzar l’etapa d’educació infantil en referència a la llengua anglesa. Tot des d’una perspectiva oral, lúdica, on els alumnes aprenen la llengua significativament a través de contes, cançons, rimes, TPR activities, teatres... tot a nivell oral. 

2004 - 2009: Escola Vedruna  (Terrassa)
Mestre especialista en llengua anglesa a tots els cursos de primària i P-5 d’educació infantil. També disseny i implementació d’un taller oral de llengua anglesa. A 6è de primària, vaig dissenyar i implementar un taller d’educació en mitjans audiovisuals, projecte de la licenciatura de pedagogia. Iniciació del projecte d’aula d’acollida per alumnes nou vinguts.


2003 - 2004: Escola la Farga (Sant Cugat del Vallés)

Mestre especialista de llengua anglesa i aplicació del projecte AICLE de l’escola. La llengua estrangera de referencia va ser l’anglès dut a terme des de l’àrea de ciències. 

2001 - 2003:
Escola Gravi de Barcelona, Escola María Auxiliadora (Salesianes) de Terrassa , i Escola Italiana Maria Montessori de Sarrià, substitució com a mestre especialista de llengua anglesa.

2002 - 2003:
 Pràcticum de 3r i 4t de pedagogia al COPEC, Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
 Representant del COPEC (Col·legi de Pedagogs de Catalunya) al CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) en el Fòrum d’entitats per les persones usuàries de l’audiovisual, grup de treball d’Infants i Joves. Fent recerca i particpant en el grup de treball de Infants i joves per crear les directrius i els criteris de senyalització sobre els programes de televisió. 


2002 Pràcticum com a professor de llengua castellana a l'institut de secundària "La Salle" de Belfast.
http://www.uic.eshttp://www.fundaciotrams.org/http://www.uic.eshttp://www.escolabisbategara.cat/http://www.escolabisbategara.cat/https://sites.google.com/site/escolaponentterrassa/http://www.canalzamora.cathttp://www.canalzamora.cathttp://www.canalzamora.cathttp://www.uic.eshttp://tics4teachers.wordpress.com/http://www.canalzamora.cathttp://blocs.xtec.cat/escolacanalzamorapromocio2014/http://blocs.xtec.cat/escolacanalzamorapromocio2014/http://www.canalzamora.cathttp://escolafontorpina.wordpress.com/http://www.vedrunavall.com/http://www.institucio.org/lafarga/http://www.cac.cat/shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11shapeimage_2_link_12shapeimage_2_link_13shapeimage_2_link_14shapeimage_2_link_15shapeimage_2_link_16shapeimage_2_link_17shapeimage_2_link_18

*Des de 1996 monitor, coordinador i director de casals, campus i colònies d’estiu tant esportives com de lleure en llengua anglesa.


*Títol de monitor i director de temps de lleure a la fundació Pere Tarrés.


*Patró d’Embarcacions d’Esbarjo P.E.R.


*Participació en programes universitaris europeus a diferents països estrangers: comenius, erasmus i intercanvis universaitaris.Formació i experiència complementària propers a l’educació formal.